KONTAKT

Prandseo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000523687. Kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 PLN, w całości opłacony.

Prandseo Sp. z o.o.
ul Rumby 10/2
02-830 Warszawa

Dominika Stelmach
email: dom.stelmach@gmail.com
Tel. kom. +48 511 001 913

Maciej Stelmach
email: stelmach@prandseo.pl
Tel. kom.: +48 502 295 185